Homepage

Website

Erwin H. Karel

(historicus)

 

Nieuw boek

In de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw legden boeren en overheid de basis voor de modernisering van de Nederlandse landbouw sector.

Die modernisering kwam in de decennia daarna tot volle ontplooiing. Anno 2013 kent Nederland een hyper-moderne agrarische bedrijfstak. Maar wat zijn de gevolgen geweest van die naoorlogse moderni-sering?

Hoe veranderde deze het platteland? Welke invloed had ze op het boerengezin? Wat waren de gevolgen voor het milieu? In dit boek worden de effecten van de modernisering in een achttal beschouwingen onder de loep genomen.

 

Het boek kost 15 euro+3 euro verzendkosten en kan besteld worden via nahi@rug.nl

 

lees hier verder

 

 

 

Recente

publicaties

 

Karel, E. , & Segers, Y. (2014). Landbouw en milieu in de Lage Landen (17de tot 20ste eeuw).: Inleiding bij een themanummer . In Landbouw en milieu. (Vol. 2012-2013). (Jaarboek voor ecologische geschiedenis; Vol. 2012-2013). Gent: Academia Press.

 

Erwin Karel, 'Tussen realisme en romantiek', Vork: prikken in de voedselketen jrg. 1 (februari 2014), nr. 1, pp. 20-25

 

Erwin Karel en Richard Paping,  'In the shadow of the nobility. Local farmer elites in the Northern Netherlands from the 17th to the 19th century',  in: Dagmar Freist and Frank Schmekel (hg), Hinter dem Horizont.

(M√ľnster: Asschendorff Verlag GMBH & Co, 2013).

 

Erwin H. Karel 'De maakbare natuur. Natuurontwikkeling en landschapsbouw in Nederland in de twintigste eeuw', Groniek nr 196, 45 (2013): 275-288.